Loại hình doanh nghiệp:
Mã số thuế: 106898672
Sản phẩm chính: Bảng văn phòng, Thang Nhôm, Xe đẩy hàng, Đồng hồ nước, vật tư Thiết nị ngành nước
Địa chỉ: Tp. Hà Nội
Năm thành lập: 2015
Số lượng nhân viên: 4
Doanh thu hàng năm: 18000000
Thị trường chính: Việt Nam
Chứng chỉ: ISO 4064-1
Chứng chỉ sản phẩm: ISO 4064-1
Thời gian giao nhận hàng bình quân: 24/7
Các trang web
giấy chứng nhận đối với sản phẩm kinh doanh có điều kiện: Tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 17-1998
5 năm

Đồng hồ nước, Đồng hồ đo lưu nước nước, Đồng hồ từ. Đồng hồ đo lưu lượng nước ASAHI - SANWA Chính hãng, Nhập Khẩu Thái Lan

Chat với gian hàng
;